غوغای ستارگان - امشب در سر شوری دارم

نت پیانو
عنوان: غوغای ستارگان - امشب در سر شوری دارم
شرح: نت پیانو
آرتیست/خواننده اصلی: مرضیه,پروین,محمد اصفهانی
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: ورژن لا مینور - کلید های سفید پیانو
سطح: متوسط
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نسخه: نت پیانو در گام دو دیز مینو
سطح: متوسط
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت
نسخه: نت پیانو در گام ر مینور
سطح: متوسط
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت
نسخه: نت پیانو در گام فا دیز مینور
سطح: پیشرفته
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد