شکار آهو - میخوام برام کوه

نت پیانو و نت ساز کوک می بمول و نت ویالونسل همراهی با پیانو
عنوان: شکار آهو - میخوام برام کوه
شرح: نت پیانو و نت ساز کوک می بمول و نت ویالونسل همراهی با پیانو
آرتیست/خواننده اصلی: پری زنگنه
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: نت پیانو در گام لا مینور
سطح: متوسط
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت
نسخه: نت پیانو همراه با یک ساز کوک می بمل
سطح: متوسط
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد