زپیور - نسیم - فولکلور ارمنی - آذربایجانی

نت پیانو
عنوان: زپیور - نسیم - فولکلور ارمنی - آذربایجانی
شرح: نت پیانو
آرتیست/خواننده اصلی: فولکلور ارمنی
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: نت پیانو رایگان
سطح: متوسط
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد