تمرین های قسمت ۲۴

توضیح ریتم دولاچنگ
عنوان: تمرین های قسمت ۲۴
شرح: توضیح ریتم دولاچنگ
آرتیست/خواننده اصلی: یوتیوب تمرین های آموزشی
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: تمرین ۱
سطح: ساده
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت
نسخه: تمرین ۲
سطح: ساده
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت
نسخه: تمرین ۳
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
پی دی اف شیت قسمت اول - فقط ریتم
صدای نت قسمت اول - فقط ریتم
پی دی اف شیت قسمت دوم
صدای کامپیوتری نت قسمت دوم
نسخه: تمرین ۴
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
صدای کامپیوتری نت

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد