تمرین های قسمت ۱۸

آلبوم / کتاب : راز های پیانو ۱ - محسن کرباسی - نت نقطه دار
عنوان: تمرین های قسمت ۱۸
شرح: آلبوم / کتاب : راز های پیانو ۱ - محسن کرباسی - نت نقطه دار
آرتیست/خواننده اصلی: یوتیوب تمرین های آموزشی
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: تمرین ۱ نت یک دوم (سفید - تو خالی ) نقطه دار
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۲ - نت یک چهارم (سیاه) نقطه دار
سطح: ساده
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۳: نت نقطه دار در ریتم های ۶/۸
سطح: ساده
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۴: اتد نت نقطه دار در ریتم ۳/۴
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۵: اتد نت نقطه دار دار ۶/۸ آهنگ اقیانوس
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۶: اتد نت نقطه دار در ریتم ۳/۴ - تردید
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ
نسخه: تمرین ۷: اتد نت نقطه دار در ریتم ۶/۸ - مقاومت
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
نت آهنگ پی دی اف
صدای کامپیوتری نت آهنگ

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد