تمرین های قسمت ۱۷

آلبوم / کتاب : راز های پیانو ۱ - تمرین خط اتحاد و اتصال - لگاتو
عنوان: تمرین های قسمت ۱۷
شرح: آلبوم / کتاب : راز های پیانو ۱ - تمرین خط اتحاد و اتصال - لگاتو
آرتیست/خواننده اصلی: یوتیوب تمرین های آموزشی
تنظیم نت: محسن کرباسی

نسخه: تمرین ۱ -اشتیاق
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
تمرین ۱ -اشتیاق - انجام شده هنگام ویدیو قسمت ۱۷ - صدا
تمرین ۱ -اشتیاق - انجام شده هنگام ویدیو قسمت ۱۷ - صدا
نسخه: تمرین ۲ - در باران
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
تمرین ۲ - در باران - نت پیانو
تمرین ۲ - در باران - صدای نت
نسخه: تمرین ۳ - صدای باران
سطح: ساده
(با شماره انگشت گذاری)
فایلهای موجود برای این نسخه
تمرین ۳ - صدای باران - نت پیانو
تمرین ۳ - صدای باران - صدای نت

این نت ها با تنظیم محسن کرباسی فقط از وبسایت 'محسن کرباسی دات کام' قابل داونلود هستند. در صورتی که نسخه یا کپی شبیه این نسخته ها در سایت دگری مشاهده کردید به ما اطلاع دهید 
.هر گونه پخش و کپی و یا باز نوشت پیگرد قانونی دارد