قسمت ۸

تمرین های دست چپ در کلید فا

Posted توسط Mohsen Karbassi در تاریخ خرداد 02, 1399

تمرین های زیر را انجام داده و صدای ضبط شده را با استفاده از سایت وکارو ضبط کنید و زیر ویدیو یوتیوب پست کنید تا به شما فیدبک بدهم

تمرین ۱_۸
تمرین ۲_۸
تمرین ۳_۸
تمرین ۴_۸
تمرین ۵_۸