قسمت ۲۵

نت های ترکیبی بر حسب چنگ و دولاچنگ

Posted توسط Mohsen Karbassi در تاریخ خرداد 09, 1400

لینک به ویدیو در یوتیوب
در این قسمت نگاهی میکنیم به ریتم های ترکیبی ساخته شده با ریتم چنگ و دو لا چنگ. این ریتم ها تشکیل شده اند از یک ریتم ۱/۸ و ۲ ریتم ۱/۱۶. ارزش زمانی آن ها در کل ۱/۴ میباشد.

لینک به تمرین ها